Мақсаты

Стационарды алмастыру көмегінің дамуымен, Денсаулық сақтаудың Бірыңғай ұлттық жүйесінің (ДБҰЖ) аясында шараларды жүзеге асырылуын қамтумен, аурулардың алдын алудың және салауатты өмір салтын насихаттаудың басымдылықты бағыттарымен, мемлекет және адам арасындағы денсаулықты сақтау үшін ортақ жауапкершілік принциптеріне негізделген, бекітілген халыққа медициналық көмек көрсетудің тиімді жүйесін құру.